Daftar Lagu & Video 【mv】royal Scandal「ファントムペイン」 Luz Phantom Pain